Introduction
News
Geoheritage
Cultural heritage
Science window
Tourism service
HOME
中文版
 
Your current location:Home >> Management team >> Administrative committee
 
Management team
   Office and Contacts
   Administrative committee
   Newsletters (WeChat)
   Geopark regulations
   Parterners
 
 
 
  Administrative committee
 

Administrative Committee of Zhangjiajie UNESCO Global Geopark

Director:ZHENG Xiaohu

Executive Deputy Director:  HOU Tiefu

Deputy Directors:   XIANG Xujie, PENG Qixing, WAN Qikun, LI Xiangyao, YANG Yong,

                                QIN Jintin, LI Hong

Members:            WAN Qisong, HU Xinhua, PENG Guozhou, PENG Bin, XIAO Zhongyi, LI Xiangyong

                                NIE Liqun, CHEN Yong, LUO Fangping, LI Jingxiang, DENG Zhonbgwang,

                                XIANG Yanchu, YE Wenzhi, ZHU Chaowen

 
Tourism Information of Wulingyuan Flights to Zhangjiajie Global Geoparks Network
GGN Association UNESCO Global Geoparks Tourism Information of Zhangjiajie
zhangjiajie global geopark of china Copyright © 2018  copyright  湘ICP备18005145号-1  Technical support:鸿洋华今 Website